Privacyreglement

In dit reglement geeft Time2print aan hoe met de privacy van onze klanten wordt omgegaan. Dit reglement is aangepast, omdat op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking treedt. In deze verordening zijn aanvullende regels opgesteld over de manier waarop bedrijven met persoonsgegevens van klanten moeten omgaan.

Dit reglement is bedoeld voor iedereen die www.time2print.eu bezoekt; in gelijke mate is deze ook bedoeld voor alle klanten van Time2print , die op een andere wijze (dus niet via de webshop) bestellingen plaatsen of diensten afnemen bij Time2print .

Time2print bv heeft als vestigingsadres De Smalle Zijde 7F, 3903LL Veenendaal. In dit reglement wordt naar Time2print verwezen op één van deze manieren: “Time2print ”, “ons”, “onze”, “wij” of “we”.

Binnen de website www.time2print.eu bevindt zich een webshop: de plaats waar klanten daadwerkelijk bestellingen plaatsen en hun account kunnen inzien en beheren.

In dit document bedoelen we met “site”: www.time2print.eu Met “shop” bedoelen we: de webshop op www.time2print.eu

Time2print vindt de veiligheid van persoonsgegevens heel belangrijk. Iedere bezoeker van de site of gebruiker van de webshop moet erop kunnen vertrouwen dat persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn; dit geldt overigens net zo goed voor klanten die rechtstreeks contact met ons opnemen via e-mail of telefoon, voor bestellingen, het stellen van vragen, het inwinnen van informatie, etc. En met “veiligheid” bedoelen we dan dat die gegevens bijvoorbeeld niet zomaar met anderen worden gedeeld of met opzet of per ongeluk bij bedrijven of personen met kwade bedoelingen terechtkomen.

 

Waarom verzamelen we persoonsgegevens?

Simpel gezegd: om een goede dienstverlening te kunnen bieden en klanten daarover te informeren. Daarnaast is iedere bestelling, die bij ons geplaatst wordt, in wezen een overeenkomst tussen twee partijen, namelijk tussen de klant en Time2print . Om ons deel van de overeenkomst correct te kunnen uitvoeren hebben we bepaalde persoonsgegevens van onze klanten nodig. Zodra het kan gebruiken we deze informatie alleen anoniem, dus zonder voor- en achternaam, e-mailadres, etc.

 1. Van sommige bezoekers slaan we het IP-adres op.
  > Dat doen we zodra er kort achter elkaar meerdere mislukte inlogpogingen vanaf hetzelfde ip-adres worden waargenomen; dit doen we om te voorkomen dat kwaadwillende gebruikers storingen in de website of webshop veroorzaken.
 2. Aan alle gebruikers van onze website vragen we bij het eerste bezoek of het akkoord is om cookies te gebruiken.
  > Cookies zijn kleine gegevensbestandjes, waardoor je internetbrowser kan onthouden welke keuzes je eerder in onze site of shop hebt gemaakt of nu aan het maken bent.
  > Daarnaast kunnen via cookies gerichte advertenties worden getoond op andere websites, gebaseerd op je surfgedrag.
  > Verder gebruiken we cookies om statistische informatie over het bezoek van www.drukwerkmax.nl te achterhalen.
  Iedere gebruiker van de website van Time2print kan op een later moment altijd nog beslissen om geen cookiegebruik meer toe te staan. Om dat te doen zijn twee stappen nodig.
  • De eerste stap is het verwijderen van de cookies; dat doe je in je browser. De meeste moderne internetbrowsers hebben binnen hun Voorkeuren een gedeelte dat over Privacy en Beveiliging gaat. Hierin bevindt zich ook de mogelijkheid om cookies te wissen.
  • De tweede stap is het niet-accepteren van cookies wanneer je na de vorige stap de website van Time2print opnieuw bezoekt.
 3. Van klanten die zich via de shop hebben geregistreerd slaan we de volgende gegevens op in hun accounts: voornaam, achternaam, gebruikersnaam, adres, wachtwoord, e-mailadres, telefoonnummer, laatste inlogmoment, akkoord met het gebruik van cookies en akkoord om onze nieuwsbrief te ontvangen.
  > We bewaren die informatie om een aantal redenen: om bestellingen correct te kunnen ontvangen, verwerken, verzenden en factureren, om contact met klanten op te kunnen nemen, bijvoorbeeld als er vragen of opmerkingen zijn bij een bestelling of om een welkomstpakket te kunnen sturen (naar nieuwe klanten). Daarnaast voegen we het e-mailadres toe aan onze mailinglijst.
 4. Als klanten meedoen aan een winactie vragen we hen om voor- en achternaam, Time2print -ordernummer, e-mailadres en telefoonnummer. De voor- en achternaam gebruiken we uiteraard om de winnaars te identificeren; het ordernummer gebruiken we om vast te stellen of de winnaars aan de actievoorwaarden hebben voldaan. Het telefoonnummer gebruiken we om de klant persoonlijk te feliciteren met de prijs en om te vernemen naar welk adres we die kunnen sturen; het e-mailadres geeft ons een extra mogelijkheid om contact met de klant op te nemen, mocht dat onverhoopt telefonisch niet lukken.
 5. Van klanten die via de shop een of meer bestellingen hebben gedaan slaan we per order alle orderdetails op (zoals bestelde producten met opties, prijzen, factuur- en afleveradres, bestelmoment, drukbestand en verwerkingsstatus. Bij deze bestellingen kan een medewerker van Time2print extra informatie noteren, als geheugensteun of om afhandeling van een bestelling aan een collega te kunnen overdragen.
 6. Voor het stroomlijnen van het orderproces wordt de informatie uit het vorige punt ook doorgestuurd naar ons e-mailsysteem. Hiermee handelen we alle geschreven communicatie af, bijvoorbeeld rondom orderverloop, klachtafhandeling of het beantwoorden van vragen.
 7. vervallen
 1. In de accounts van klanten slaan we naast de bovengenoemde informatie ook op: een adresboek met op z’n minst één verzendadres en één factuuradres, op basis van de eerste bestelling die een klant heeft gedaan. Daarnaast slaan we aanvullende verzend- en factuuradressen op, als de klant ervoor kiest om die aan te maken en op te slaan.
 2. We analyseren het gedrag van bezoekers op onze website en webshop via Google Analytics. Deze statistische informatie wordt geanonimiseerd aangeboden en verwerkt en wordt door ons gebruikt om bijvoorbeeld ons aanbod optimaal te maken of om website-ervaringen te verbeteren.

  Binnen Google Analytics maken we gebruik van een nieuwe dienst, die van belang is voor gebruikers, die tijdens het surfen zijn ingelogd op Google: Google Signals. Deze nieuwe functie combineert bezoekersinformatie van onze site met Google-informatie die afkomstig is uit de accounts van de bezoeker. Denk hierbij aan de locatie van de gebruiker, de zoekgeschiedenis, de YouTube-geschiedenis en gegevens van sites die samenwerken met Google. Deze informatie wordt gebruikt om geaggregeerde en geanonimiseerde inzichten te krijgen in het gedrag van onze bezoekers via verschillende apparaten. Deze functie kunnen we uitsluitend gebruiken als gebruikers toestemming hebben gegeven voor gepersonaliseerde advertenties.

 3. Vervallen

 

Waarom delen we je persoonsgegevens met anderen?

Bij de verzending van je drukwerk maken we gebruik van meerdere commerciële transporteurs. Met die partijen moeten we jouw adresgegevens delen, omdat er anders gewoonweg geen verzending plaats kan vinden en Time2print de overeenkomst met de klant niet kan nakomen.

Het kan nodig zijn dat we jouw persoonsgegevens, of de door jou aangeleverde persoonsgegevens (bijvoorbeeld: adressenbestanden), delen met één of meer derde partijen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een partij, die eerst een specialistische bewerking moet uitvoeren op jouw drukwerk, om het vervolgens naar jou of naar bijvoorbeeld abonnees toe te sturen.

Als je na ontvangst van je drukwerk te lang wacht met betaling kan het nodig zijn dat wij jouw relevante persoonsgegevens delen met een commerciële partij, waar wij een groot deel van ons debiteurenbeheer hebben belegd. Deze partij verzorgt de herinneringen en aanmaningen voor ons en zal voor die taak moeten kunnen beschikken over naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van onze klanten, die een betalingsachterstand hebben.

Niets is onmogelijk: als Time2print op de een of andere manier onderdeel zou worden van een andere organisatie, dan zullen we relevante persoonsgegevens van onze klanten moeten delen met die andere organisatie. Deze organisatie wordt dan namelijk verantwoordelijk voor het uitvoeren van al onze overeenkomsten en zal daar jouw persoonsgegevens bij nodig hebben.

Het kan zelfs voorkomen dat de wet eist dat de persoonsgegevens boven tafel komen. Het zou dan bijvoorbeeld gaan om een strafbaar feit, zoals fraude. In zulke gevallen zal Time2print zich aan de wet houden.

Met iedere partij, waarmee we persoonsgegevens delen, sluiten we een verwerkersovereenkomst af. Hierin is precies vastgelegd wat we wel en niet met jouw gegevens mogen doen. De verantwoordelijkheid voor jouw persoonsgegevens ligt bij Time2print , omdat jij ze met ons hebt gedeeld.

 

Zijn mijn persoonsgegevens goed beschermd?

Bij Time2print nemen we veel maatregelen om jouw persoonsgegevens af te schermen van de buitenwereld. Onze servers staan óf in een beheerd extern serverpark. Afscherming is geregeld via moderne elektronische methoden voor gegevensbescherming. Via een strikte rechtenstructuur kunnen alleen interne medewerkers met voldoende rechten jouw persoonsgegevens en bestellingen inzien of verwerken. Denk hierbij aan het team Klantenservice, het team Sales of het team Marketing.

 

Wat zijn mijn rechten en hoe kan ik daarvan gebruikmaken?

We zijn transparant over de persoonsgegevens van onze klanten. Daarom kun je ons vragen om inzage in die gegevens; als daar zaken in staan die je wilt laten corrigeren of verwijderen, dan kun je een verzoek richten tot het team Klantenservice, via klantenservice@time2print.eu of telefonisch via +31(0)850712676. Houd er wel rekening mee dat we mogelijk om een identificatie vragen. Een digitale kopie van een geldig identiteitsbewijs is hiervoor voldoende. Bij het team Klantenservice kun je ook terecht als je je gegevens digitaal wilt ontvangen; daarnaast kun je je gegevens ook inzien via Mijn account, nadat je op onze website bent ingelogd.

In Nederland houdt de Autoriteit Persoonsgegevens zich bezig met het toezicht op de naleving van privacywetgeving. Op de website van deze Autoriteit vind je meer informatie over alles wat met privacy te maken heeft (ga hiervoor naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl). Via deze website kun je ook een melding doen van een privacyschending.

Omdat wetgeving kan veranderen, kan het gebeuren dat we wijzigingen in ons Privacyreglement moeten aanbrengen. Uitgangspunt is dat we altijd de meest recente versie op onze website beschikbaar stellen voor onze bezoekers en klanten. Bij vragen of opmerkingen kun je altijd contact opnemen met het team Klantenservice. Op onze website vind je alle manieren, waarop je dat kunt doen.

Winkelwagen
Scroll naar boven